Ǝiҏ󋵈ꗗ

103 ŌtƎ 2014Ni25Nxj

2014Ni25Nxjɍsꂽ103 ŌtƎ̍i󋵈ꗗłBȂ̐iHIт̎QlɂĂB

26N3@JȂ̎B

Jbw

wZ2Nے
wZ3Nے
ʐM

Ȋwbw

w
Zw2Nے
Zw3Nے
wZ3Nے
wZU
ʐM
5Nы
wZ V
󌱎Ґ i 󌱎Ґ i 󌱎Ґ i
Jbw
{2Nے@v 6,590 5,757 87.4 5,746 5,464 95.1 844 293 34.7
{3Nے@v 23,768 22,316 93.9 22,173 21,469 96.8 1,595 847 53.1
ʐM@v 4,729 3,024 63.9 3,206 2,549 79.5 1,523 475 31.2
Jbw@v 35,087 31,097 88.6 31,125 29,482 94.7 3,962 1,615 40.8
Ȋwbw
w@v 16,626 15,903 95.7 15,816 15,332 96.9 810 571 70.5
Zw2Nے@v 8 1 12.5 0 0 0.0 8 1 12.5
Zw3Nے@v 2,577 2,157 83.7 2,167 1,957 90.3 410 200 48.8
{3Nے@v 1,043 1,002 96.1 977 956 97.9 66 46 69.7
wZUȁ@v 393 247 62.8 220 211 95.9 173 36 20.8
ʐM@v 270 166 61.5 194 139 71.6 76 27 35.5
5Nы@v 3,196 2,714 84.9 2,811 2,621 93.2 385 93 24.2
Ȋwbw@v 24,113 22,190 92.0 22,185 21,216 95.6 1,928 974 50.5
F
̑@v 224 176 78.6 182 148 81.3 42 28 66.7
EPA@v 301 32 10.6 0 0 0.0 301 32 10.6
F@v 525 208 39.6 182 148 81.3 343 60 17.5

֘A

Ōt̊֘AłB

ߓW

Ƃ݂

  1. Ō̐wZẃuŌÐiwlbgv
  2. 󌱑΍
  3. Ǝ wZʍiꗗ
  4. Ōt